Sobre l’expressió “resposta de reacció” i el concepte “temps de resposta”

Óscar Martínez-de-Quel

Manuel Sillero Quintana

*Correspondència: Óscar Martínez de Quel Pérez odequel@edu.ucm.es

Idioma de l’original

Citació

MartÍnez de Quel Pérez, O., & Sillero Quintana, M. (2014). About the Term “Reaction Response” and the Concept of “Response Time”. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 88-92. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.09

599Visites

Resum

En l’àmbit acadèmic és fonamental una definició unificada de conceptes i termes que beneficiï la comunicació entre científics i les recerques bibliogràfiques. Tanmateix, en la bibliografia espanyola no hi ha una expressió unificada per anomenar la suma del temps de reacció i el temps de moviment. La revisió de la bibliografia en castellà mostra que l’expressió comunament utilitzada és “resposta de reacció”, que va ser inicialment utilitzada en el llibre Tiempo de reacción y deporte de Josep Roca (1983) i que, posteriorment, ha estat traduïda a l’anglès com reaction response per part d’autors espanyols. No obstant, en la literatura internacional s’utilitza temps de réponse o temps total de réponse en francès i response time o total response time en anglès. Realitzant una recerca en bases de dades internacionals, es comprova que l’expressió “resposta de reacció” no és utilitzada fora de l’àmbit castellanoparlant. A més a més, en aquest article es discuteix sobre si realment el seu significat s’adapta al concepte que representa. Per últim, se suggereix l’ús de les expressions “temps de resposta” o “temps total de resposta”, que s’adeqüen millor al seu significat literal i a la bibliografia internacional.

Paraules clau: comportament motor, control motor, resposta de reacció, temps de reacció, temps de resposta.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 de novembre de 2013

Acceptat: 2 d'abril de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014