Sobre l’art esportiu

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.net

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2007). About sport art. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 3-6.

374Visites

Resum

Des de la seva naturalesa profunda i radical, l’art consisteix en la recerca de la bellesa feta per l’home. Segons els especialistes, l’art no proporciona cap coneixement més enllà dels nostres sentits, a diferència de la filosofia o la ciència, que té com a raó de ser esbrinar el coneixement existent en la realitat. L’art tampoc no és (en el sentit general del terme) sinó, atès que aquest no pretén dir el que quelcom és, o com és, o per què és, sinó fer que aquest quelcom sigui. Alguns autors assenyalen que l’art és una forma d’ i una alternativa que apareix com una necessitat contraposada a la dura ­realitat humana; d’altres interpreten l’art com una creació de valors (allò que és bell, sublim, còsmic…) i també n’hi ha uns altres que l’aprehenen com una forma de simbolització. Cal convenir que totes aquestes posicions es complementen i s’expliquen per tal de trobar la resposta a un gran desafiament conceptual, tan antic com l’home: analitzar l’obra d’art en el seu context, tot estudiant-ne les arrels culturals i socials, la funció de l’artista i les seves relacions amb els seus contemporanis, sense oblidar els principis teòrics i tècnics de l’expressió artística.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007