Simul@: una experiència per al desenvolupament de competències transversals en la formació de docents en educació física en mons 3D

Luis Marqués Molías

Eliana E. Gallardo Echenique

Vanessa Esteve González

Mercè Gisbert Cervera

*Correspondència: Luis Marqués Molías luis.marques@urv.cat

Idioma de l’original

Citació

Marqués Molías, L., Gallardo Echenique, E. E., Esteve González, V., & Gisbert Cervera, M. (2013). Simul@: an Experience for the Development of Transversal Competences in Training Physical Education Teachers in 3D Worlds. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 29-37.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.03

467Visites

Resum

Aquest article mostra l’ús de mons virtuals en la formació de docents en educació física en l’àmbit universitari. Van participar-hi un total d’onze estudiants de l’especialitat d’Educació Física. Es va utilitzar un model d’avaluació d’esdeveniments basat en tres elements: els esdeveniments, el referent i els criteris. Mitjançant un treball en grup, s’havia de desenvolupar una proposta docent per a l’organització d’una olimpíada escolar en un entorn virtual. Els resultats mostren que es van resoldre molt satisfactòriament tots els requisits de l’esmentada proposta i, per tant, la utilitat de les simulacions en els mons 3D en la formació de docents en educació física.

Paraules clau: competències transversals, docents en educació física, mons 3D, PBL, simulació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'agost de 2012

Acceptat: 18 de decembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013