Ritme respiratori i cardíac de l’arquer en situació de tir

Miquel Martínez

Joan Riera

Idioma de l’original

Citació

Martínez, M., & Riera, J. (1990). Ritmo respiratorio y cardíaco del arquero en situación de tiro. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 51-58.

370Visites

Resum

El practicant de tir amb arc ha de concentrar-se i trobar el moment adient per disparar i per això probablement s’ajuda de senyals interns com són la respiració i el ritme cardíac. A set arquers de diferent nivell se’ls va enregistrar, mitjançant un polígraf Bechmann R-611 i durant 6 sèries de 3 fletxes, la FC, l’evolució de la respiració, el moment d’inici del tensat i el moment de deixada. Un ordinador HP-3000 i un programa específic de tractament d’ones van col·laborar per a l’obtenció dels resultats. Els resultats d’aquest estudi suggereixen que: •    Hi ha una gran variabilitat interindividual en I’evolució de la respiració, la FC i els temps de llançament. •    Els arquers tenen tendència a repetir uns patrons respiratoris i cardíacs tot i que presenten una més gran variabilitat en patrons temporals. •    En una anàlisi intraindividual no existeix correlació entre la puntuació i cap variable respiratòria, cardíaca o temporal. No obstant, no es descarta que aquesta correlació es pugui donar en altres arquers.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990