Revisió sistemàtica del suport a l’autonomia en educació física

Ana María Pérez-González

Alfonso Valero-Valenzuela

Juan Antonio Moreno-Murcia

Bernardino J. Sánchez-Alcaraz

*Correspondència: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz bjavier.sanchez@um.es

Idioma de l’original

Citació

Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., & Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Systematic Review of Autonomy Support in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 51-61. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04

724Visites

Resum

L’estil interpersonal del docent d’educació física pot condicio­nar els comportaments afectius, cognitius i comportamentales dels estudiants. Així, sota el manteniment de la teoria de l’autodeterminació, l’objectiu d’aquest estudi ha estat realitzar una revisió sistemàtica sobre el suport d’autonomia en les classes d’educació física. Per a això, s’ha realitzat una revisió de 17 articles científics procedents de les bases de dades de Web of Science, Scopus i Science Direct, on es mesuren els efectes que l’estil interpersonal del professor d’educació física té sobre els estudiants. En els estudis es va evidenciar que el suport a l’autonomia del docent d’educació física genera en els estu­diants majors nivells de satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques, especialment l’autonomia percebuda, a més de la motivació intrínseca, les emocions i pensaments positius de si mateix, les intencions de realitzar activitat física en el temps lliure i el comportament futur cap a la pràctica esportiva. 

Paraules clau: estil docent, mediadors psicològics, motivació, suport d’autonomia.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de maig de 2018

Acceptat: 11 de gener de2019

Publicat: 1 d'octubre de 2019