Revisió dels diferents aspectes de la influència dels pares i les mares en la pràctica de l’activitat física i l’esport

Beñat Amenabar Perurena

Juan José Sistiaga Lopetegui

Enrique García Bengoechea

*Correspondència: Beñat Amenabar Perurena b.amenabar@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Amenabar Perurena, B., Sistiaga Lopetegui, J. J., & García Bengoechea, E. (2008). Review of various aspects of the influence of fathers and mothers in the practice of Physical activity and sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 29-35.

399Visites

Resum

En aquest treball hem tractat de revisar el que la literatura científica ens ha aportat en l’anàlisi de la influència que exerceixen els pares i les mares en la pràctica de l’activitat física i l’esport. En aquest sentit, hem tractat d’organitzar aquesta informació i presentar-la de manera que pugui servir com a base per a futurs treballs d’aplicació en aquest camp. Els treballs que hem recopilat fan referència a aspectes tan rellevants com ara la motivació, les autopercepcions i les actituds. Alhora, hem trobat referències als sistemes de creences i treballs relacionats amb l’afectivitat. A través d’aquesta informació tractem de resumir la influència que exerceixen els altres significants perquè la pràctica dels nens s’apropi més a les finalitats amb què s’ha plantejat.

Paraules clau: activitat física, autopercepció, motivació, pares/mares.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008