Revisió dels beneficis físics de l’electroestimulació integral

Miguel Ángel de la Cámara Serrano

Ana Isabel Pardos Sevilla

*Correspondència: Miguel Ángel de la Cámara Serrano miguelangeldelacamara@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

de la Cámara Serrano, M. A., & Pardos Sevilla, A. I. (2016). Review of the Physical Benefits of Whole-body Electromyostimulation. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 28-33. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.03

522Visites

Resum

L’electroestimulació integral (WB-EMS) està cobrant gran rellevància a causa de la irrupció d’aquesta tecnologia en el sector del fitnes i a la propagació viral de multitud de centres que ofereixen aquest sistema, els quals promouen una sèrie de beneficis associats a l’ús de WB-EMS que considerem que no estan prou justificats o fonamentats. L’objectiu d’aquesta revisió és valorar-los i raonar sobre la seva pràctica. Observem que les investigacions sobre EMS no fonamenta els beneficis que promouen més enllà dels relacionats principalment amb els paràmetres de força. Investigacions sobre WB-EMS tampoc fonamenten aquests beneficis i a més a més són poc extensibles pel fet que s’han dut a terme amb poblacions específiques. Així mateix, els resultats d’aquests són molt modestos, especialment en la despesa energètica que, sumat al màxim temps que pot practicar-se (20 minuts, dues vegades per setmana), no s’aconsella ni com a alternativa ni com substitutiu a l’activitat física tradicional.

Paraules clau: beneficis electroestimulació, ejercicio, electroestimulació integral, electroestimulació neuromuscular, exercici, pèrdua de pes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de maig de 2015

Acceptat: 9 d'octubre de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016