Resposta psicofisiològica dels jugadors de bàdminton de nivell nacional i internacional en competició oficial

Manuel Jiménez López

*Correspondència: Manuel Jiménez López

Idioma de l’original

363Visites

Resum

Quan un esportista s’imposa als seus rivals pot obtenir prestigi i incentius i així incrementar la seva energia per afrontar nous reptes. Alguns autors suggereixen que la testosterona (T) es relaciona amb la motivació per a la recerca d’estatus social. Segons el model Biosocial, els vencedors mostres increments addicionals de T, mentre que els perdedors descensos temporals. Un component crític de la conducta competitiva és aconseguir estressar l’adversari, i per aquest motiu es va introduir el cortisol (C) en el model. En els estudis previs en l’àmbit de l’esport s’ha observat consistència amb el model en competicions amb un important component físic o intel·lectual. Els enfrontaments que se salden amb èxit (directe o vicariant) suggereixen relacions directes entre T i dominància en el gènere masculí.

Paraules clau: competició humana, cortisol, diferències de gènere, efecte guanyador-perdedor, motivació de dominància, testosterona.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2013

Data de lectura: 16 de desembre de 2011