Representació mediàtica de les esportistes en els Jocs Olímpics: una revisió sistemàtica

Juana Salido-Fernandez

Ana Maria Muñoz-Muñoz

Idioma de l’original Espanyol

37Visites

ISSN: 2014-0983