Repercussió dels esquinços de turmell sobre l’equilibri postural

Laura Martín-Casado

*Correspondència: Laura Martín-Casado laura.martincasado@gmail.com

Idioma de l’original

296Visites

Resum

Objectiu. Analitzar les diferències intrasubjecte en l’equilibri postural durant la realització de test d’equilibri estàtics i dinàmic – funcionals, entre una extremitat que va presentar signe de badall articular al turmell, fruit d’una lesió prèvia d’esquinç lateral, davant d’una extremitat sense badall.

Paraules clau: biomecánica, centre de pressions, control postural, inestabilitat de turmell, temps d’estabilització, tests d’equilibri.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2015

Data de lectura: 27 de febrer de 2013