Rendiment en les proves físiques d’ingrés a l’Institut Nacional d’Educació Física: influència dels nivells d’ansietat

Sara Marquez

Idioma de l’original

Citació

Márquez Rosa, S. (1990). Rendimiento en las pruebas físicas de ingreso al Instituto Nacional de Educación Física: influencia de los niveles de ansiedad. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 91-96.

381Visites

Resum

Es va investigar la influència dels nivells d’ansietat sobre el rendiment en les proves físiques d’ingrés a l’Institut Nacional d’Educació Física de Castella i Lleó. A l’estudi van participar 282 subjectes (216 homes i 66 dones). L’avaluació de l’ansietattret i l’ansietatestat es va dur a terme mitjançant les dues escales del State Trait Anxiety Inventoty (STAIE i STAIR) i el Sport Competition Anxiety Test (SCAT). No es van detectar diferències significatives en el tret d’ansietat o en l’ansietat-estat entre ambdós sexes. L’ansietat-estat (STAIE) va correlacionar significativament amb l’ansietat-tret mesurada tant mitjançant el STAIR com el SCAT. Els resultats obtinguts indiquen que els subjectes amb un tret d’ansietat alt mostren nivells d’ansietat pre-competitiva que repercuteix negativament en la seva execució, en ser comparada amb la d’individus amb una redukla ansietat-tret. L’estrès que presenten els subjectes pot ser, per tant, un factor distorsionador important en el rendiment en les proves físiques d’ingrés als instituts nacionals d’educació física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990