Rellevància dels diferents moments del joc i de les accions a baló parat (abp) en els rendiments del FC Barcelona i Real Madrid durant la lliga nacional de futbol professional 2011/12

Xavier Planes i Fontestad

M. Teresa Anguera

*Correspondència: M. Teresa Anguera Argilaga mtanguera@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Planes i Fontestad, X., & Anguera Argilaga, M. T. (2015). Relevance of the Different Game Phases and Set Pieces in F.C. Barcelona’s and Real Madrid’s Performance During the 2011-12 Professional Football League Season. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 56-63. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.07

466Visites

Resum

L’estudi se centra en la rellevància de les fases dinàmiques i estàtiques en els rendiments del FC Barcelona i Real Madrid. Utilitzem la metodologia observacional per tal de tractar d’associar els diferents Moments o Fases del joc (MJ) i les Accions a Baló Parat (ABP) amb l’obtenció de cadascun dels gols. Per aconseguir-ho, hem creat un instrument d’observació ad-hoc (IOX) i hem utilitzat dos instruments de registre (LINCE i MOTS). Per a l’anàlisi de les dades del registre i l’obtenció de resultats, hem utilitzat les tècniques de comparació de proporcions amb el programari Statgraphics, havent trobat, inicialment, diferències significatives entre els dos equips únicament en la fase defensiva.

Paraules clau: comparació de proporcions, fútbol, metodología observacional, moments del joc, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de febrer de 2014

Acceptat: 23 d'octubre de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2015