Relacions sexuals i rendiment físic: aclarint el mite de l’efecte perjudicial de mantenir relacions sexuals coitals abans de participar en activitats físiques extenuants

José Moncada Jiménez

M. Sc. Yamileth Chacón Araya

*Correspondència: M. Sc. José Moncada Jiménez jmoncada@cariari.ucr.ac.cr

Idioma de l’original

Citació

Moncada Jiménez, J., & Chacón Araya, Y. (2006). Sexual intercourse and physical activity. The myth of the negative effect of maintaining coital sexual intercourse prior to performing physical activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 58-65.

342Visites

Resum

La nostra revisió bibliogràfica pretén presentar l’evidència científica que contradiu el mite que mantenir relacions sexuals coitals abans de realitzar alguna activitat que requereix un rendiment físic màxim és perjudicial. Encara que, en l’actualitat, aquest mite es continua difonent en alguns ambients esportius, no existeixen estudis que indiquin que mantenir relacions sexuals coitals sigui perjudicial. Prenent com a base mesuraments de paràmetres fisiològics, metabòlics i psicològics, s’ha arribat a determinar que el coit no afecta negativament ni positivament el rendiment físic. L’escassa evidència científica fa que aquest tema prengui importància i se suggereix que es realitzin més investigacions per tal d’oferir consells i educació apropiada a les poblacions físicament actives de diverses edats, com és el cas dels esportistes.

Paraules clau: deporte, esport, fisiologia, mites, psicologia, relacions sexuals coitals, superstició.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006