Relacions entrenadors-esportistes i motivació en l’esport infantil i juvenil

Enrique García Bengoechea

Idioma de l’original

Citació

Casares Polo, A. (1997). Anaerobic threshold analysis and other physiological variables in different stages of the menstural cycle. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 86-90.

361Visites

Resum

Dins el marc teóric proposat per la teoria de l’avaluació cognitiva i la teoria de l’autodeterminació (Deci i Ryan, 1985), el present treball analitza les relacions entrenadors-esportistes en el context de l’esport infantil i juvenil des del punt de vista de les conseqüències motivacionals que es deriven de l’estil interpersonal pres pels entrenadors. D’aquesta manera i després d’un breu repàs als pressupostos fonamentals de les teories esmentades anteriorment, les conseqüències motivacionals de l’estil interpersonal dels entrenadors són discutides a la llum de les dades aportades per diverses investigacions recents realitzades en el context de l’esport infantil i juvenil. Per últim, se suggereixen diverses implicacions practiques susceptibles d’ajudar els entrenadors a adequar el caràcter de la seva intervenció a les necessitats de desenvolupament dels joves esportistes.

Paraules clau: autodeterminació, competencia, esport infantil i juvenil, estil impersonal, motivació intrínseca.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997