Relació entre les accions finals amb el cop de dreta i el revés amb el rendiment en un esport de raqueta i paret: frontennis olímpic

José Ignacio Alonso

Francisco Manuel Argudo Iturriaga

*Correspondència: José Ignacio Alonso Roque jialonso@um.es

Idioma de l’original

Citació

Alonso Roque, J. I., & Argudo Iturriaga, F. M. (2009). Relation among the final actions with the drive and reverse in a racquet and wall sport performance: Olympic Frontenis. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 66-75.

356Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi va ser analitzar les accions finals en un esport de raqueta i paret anomenat “frontennis olímpic”, comparant la distribució de cops i la incidència que tenien en l’espai on s’enviava la pilota. Aquest esport compta amb espais verticals d’impacte de la pilota i es juga 2 vs. 2, cosa que el diferencia d’altres esports de raqueta i paret com ara l’esquaix o el raquetbol. Es van gravar 1.226 punts en categoria masculina i se’n va analitzar l’acabament. Es va dissenyar un programari específic per a l’anàlisi bidimensional de les imatges i la gestió de les dades. Es va realitzar un estudi de confiabilitat, per determinar el grau de concordança interobservadors i intraobservadors, i de concordança consensuada a priori entre els observadors que van superar els nivells exigits (> 80 %). Gràcies al Test de Khi-quadrat de Pearson i de raó de versemblances; es va obtenir la significació que es produeix en l’encreuament de variables. La condició de validesa per poder aplicar el test és que no hi hagi cap freqüència esperada < 1 i que no hi hagi més del 20 % de les caselles de la taula amb freqüències esperades < 5.

Paraules clau: cop de dreta-revés, esports raqueta i paret, frontennis, indicadors de rendiment, pilota basca.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009