Relació entre la dominància lateral i el sentit de rotació longitudinal en moviments gimnàstics

Jesús López Bedoya

Jesús Gil Roales-Nieto

Mercedes Vernetta

Idioma de l’original

Citació

López Bedoya, J., Gil Roales-Nieto, J., & Vernetta Santana, M. (1993). Relación entre la dominancia lateral y el sentido de rotación longitudinal en movimientos gimnásticos. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 44-52.

336Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi se centra en la determinació de la influència de la dominància lateral del subjecte en l’aprenentatge de moviments que im-pliquen rotació longitudinal al costat preferent i no preferent. EI nostre treball es basa en un estudi intergrup amb 26 subjectes estudiants d’Educació Física, seleccionats d’una mostra més àmplia mitjançant una sèrie de proves preliminars de dominància lateral, de sentit de rotació preferent i d’habilitat gimnàstica bàsica. Han estat distribuïts en dos grups equivalents amb dominància lateral destra i sentit de rotació preferent a l’esquerra (SGAH). Tots dos grupos van ser sotmesos a l’entrenament de les rotacions longitudinals en sentits oposats en quatre moviments gimnàstics considerats estructuralment com a bàsics i que impliquen girs a partir de condicions diferents: recolzament manual, recolzament podal, recolzament podal lliscant, sense recolzament (no inercial). Els resultats de l’estudi semblen mostrar l’efectivitat de l’entrenament independentment del sentit de gir, a jutjar per la millora substancial dels subjectes en tots dos grups en cada un dels quatre moviments. Aquests resultats mostren que la millora per la pràctica tendeix a igualar la diferència marcada per la preferència en el sentit de rotació a l’esquerra en tots dos grups. Aquest aspecte mostra una certa independència entre el factor preferència i performance.

Paraules clau: dominancia lateral, gimnàstica bàsica, rotació longitudinal.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992