Relació entre el desenvolupament motor i el desenvolupament intel·lectual. Un estudi empíric

Josep Morales Aznar

Idioma de l’original

Citació

Morales Aznar, J. (2004). Relationship between motor development and intellectual development. An empirical study. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 34-41.

355Visites

Resum

Sovint s’ha especulat sobre els vincles que poden relacionar el desenvolupament de la motricitat i el desenvolupament cognoscitiu; han estat molts els autors que han tractat aquest aspecte i nombrosos els estudis resultants. Des de l’àmbit de l’educació física, també s’han despertat inquietuds en aquest sentit, atès que sovint han sorgit creences, basades generalment en la intuïció, que un bon desenvolupament motriu generava necessàriament un bon rendiment cognoscitiu. Aquest estudi vol detectar les possibles relacions entre registres motors i intel·lectuals agrupats en tres blocs: Habilitats motrius globals i fines, habilitats motrius implicades en l’educació escolar i aptituds mentals (verbal i numèrica).

Paraules clau: aptituds mentals, expressió escrita, habilitats motrius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004