Relació de mesures antropomètriques, composició corporal i edat menàrquica entre gimnastes de rítmica i nenes no esportistes

Mariona Corbella Virós

Joan Ramon Barbany

Idioma de l’original

Citació

Corbella Virós, M., & Barbany Cairó, J. R. (1992). Relación de medidas antropométricas, composición corporal y edad menárquica entre gimnastas de rítmica y niñas no deportistas. Apunts. Educación Física y Deportes, 26, 6-12.

347Visites

Resum

S’ha realitzat un estudi comparatiu i transversal entre un grup de gimnastes de rítmica i un de nenes escolars, no esportistes d’elit, totes elles d’edats compreses entre els 7 i els 15 anys. S’han trobat diferències entre ambdós grups, sobretot en la relació talla-pes, en la composició corporal i en l’edat menàrquica. En el cas de les nenes escolars, aquests paràmetres varien en funció de l’edat de cadascuna, mentre que les gimnastes presenten totes unes proporcions antropomètriques i uns percentatges de composició corporal molt similars entre si, independentment de la seva edat. Pensem que un entrenament rigorós a edats tan joves pot influir notablement en l’evolució cineantropomètrica d’aquestes gimnastes i en el retard de la seva edat menàrquica.

Referències

[1] joan

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1991