Reflexions sobre l’aprenentatge motor

Javier Aguirre Zabaleta

Idioma de l’original

Citació

Aguirre Zabaleta, J. (1999). Reflections about motor learning. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 41-47.

424Visites

Resum

L’ésser humà neix per desenvolupar-se en diferents facetes de la vida. El moviment és una part important de les conductes que la persona manifesta de forma permanent a la seva vida de relació social. Però la riquesa de moviments no ve donada en la concepció. En aquest moment existeix un potencial genètic que pel fet de ser humans podrà desenvolupar. Perquè això es produeixi, necessitarà d’un procés progress~u d’estimulació de diferents substrats orgànics capaços de desenvolupar unes funcions motrius. L’aprenentatge és un procés neural, La manifestació motriu és l’expressió d’aquest procés produ’lt en les àrees corticals de la motricitat. Quan les condicions d’actuació motriu del nen es donin en condicions ideals, amb la freqüència, la intensitat i la durada adients, el resultat serà adequat o pel contrari deficient. El nostre enfocament sobre els components de l’àmbit motor ens dóna una guia d’actuació i un model com a referència d’estudi.

Paraules clau: àmbit motor, cinestèsia, motricitat, receptors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999