Quantes hores d’Educació Física volen fer els estudiants? Depèn de l’estil docent (des)motivador que percebin

Javier García-Cazorla

Sergio Diloy-Peña

Carlos Mayo-Rota

Luis García-González

Ángel Abós

*Correspondència: Sergio Diloy-Peña sdiloy@unizar.es

Idioma de l’original Anglès

22Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 10 de juliol de 2023

Acceptat: 27 d'octubre de 2023

Publicat: 1 d'abril de 2024