Quan els gimnastes es fan artistes

R. Balius Juli

Idioma de l’original

Citació

Balius Juli, R. (1996). Cuando los gimnastas se hacen artistas. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 124-126.

392Visites

Resum

Recentment el Museu de l’Esport ha acollit l’exposició de dos artistes: Renata Muller i Àngel de Luna. Ambdós tenen en comú haver estat gimnastes destacats i presentar en aquesta mostra únicament obres de temàtica esportiva. La gimnàstica és gairebé l’únic esport que uneix al seu nom el cognom d’artístisca. És una de les poques activitats esportives en les quals l’estètica és element intrínsec i fonamental de la pròpia essencia de l’esport. Això fa que el gimnasta cerqui en tot moment que les posicions que adopta i els seus moviments i gestos siguin sempre estètics i harmònics. Aquesta especial sensibilitat que li atorga l’esport afavoreix que, quan el gimnasta té el do i habil itat de poder crear obra plàstica, es converteixi amb facilitat en artista. Renata Muller desenvolupà l’activitat esportiva competitiva dins la natació i la gimnàstica. Fou campiona d’Espanya en salts de palanca i de trampolí i en gimnàstica artística. En aquesta última especialitat, va estar membre de l’equip espanyol en els Jocs Olímpics de Roma l’any 1960. Ha continuat vinculada a l’esport a través de la docència, ja que és Diplomada en l’Escola Federal d’Educació Física de Mägglingen (Suïssa) i Llicenciada en Educació Física i Esports a l’INEF de Barcelona, on exerceix actualment de professora de Gimnàs- tica. Artísticament té una arrelada tradició familiar —és filla i néta de pintora i escultora  i una sòlida formació com alumna de l’Escola de Pintura Mural del Monestir de Sant Cugat, de Escola Massana i de Escola de Belles Arts; en aquestes últimes ha seguit diferents cursos de perfeccionament. Ha estat deixeble d’artistes com Sainz de la Maza, Gloria Muñoz i Giralt Miracle. La continuada relació amb l’esport de Renata M ul ler fa que la major part de la seva obra estigui dedicada a la temàtica esportiva, demostrant un polifacetisme en les tècniques utilitzades. En l’actual exposició presenta un conjunt de dibuixos a Ilapis, en els quals realitza una interessant anàlisi de la plàstica corporal del moviment dels esportistes. Trobem també diversos quadres treballats amb tècnica acrílica, amb imatges extraòrdinariament dinàmiques d’atletes, gimnastes i saltadors aquàtics.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996