Psicologia aplicada: passar de la teoria a la pràctica

Dan Abrahams

*Correspondència: Dan Abrahams dan@danabrahams.com

Idioma de l’original

Citació

Abrahams, D. (2014). Applied Psychology: Turning Theory into Practice. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 91-98. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.10

471Visites

Resum

Els psicòlegs de l’esport que vulguin practicar sobre el terreny s’enfronten al repte d’utilitzar les teories desenvolupades, discutides i apreses al laboratori i a l’aula, en ambients menys controlables i menys predictibles. Aquests professionals també exigeixen una major gamma de recursos per guiar-los en els problemes quotidians que necessiten resoldre com a consultors en l’esport d’elit i d’aficionat. Aquest article ofereix algunes solucions a la dicotomia entre la teoria i la pràctica. S’hi esbossen quatre lliçons que l’autor ha après durant més d’una dècada treballant com a psicòleg esportiu. Els professionals necessiten parlar l’idioma del client, alhora inductiu i prescriptiu, submergir els clients en el llenguatge de la millora, i ajudar-los a comprendre que progressar usant la psicologia de l’esport és simple, però no sempre és fàcil.

Paraules clau: consultor, entorn, llenguatge, rendiment, rendimiento, solucions.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 d'agost de 2014

Acceptat: 26 d'agost de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014