Provocacions de l’alumnat i emoció d’ira del professorat d’Educació Física: El cas dels centres d’atenció educativa preferentde la ciutat de Barcelona

Sylvain Ayme

Claude Ferrand

Núria Puig

*Correspondència: Sylvain Ayme sylvain.ayme@free.fr

Idioma de l’original

Citació

Ayme, S., Ferrand, C., & Puig Barata, N. (2010). Student Misbehaviour and Feelings of Anger in Physical Education Teaching Staff: The Case of Preferential Educational Attention Schools in the City of Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 22-30.

400Visites

Resum

Els objectius d’aquest article són: a) identificar els diferents tipus de provocacions de l’alumnat en les classes d’educació física i b) relacionar-los amb les reaccions d’ira (i els seus graus d’intensitat) de cinc professors o professores d’aquesta matèria que exerceixen en centres d’atenció educativa preferent (CAEP) a Barcelona. Els resultats de l’anàlisi de cinquanta sessions mostren que: a) quatre dels cinc professors van notar intensitats “baixes” d’ira en la majoria d’ocasions; b) allò que els produeix una major intensitat d’ira és la no-participació de l’alumnat, tot i que el nivell d’intensitat varia segons el tipus de provocació, i c) la percepció del “nivell de perjudici” i “caràcter voluntari” de les provocacions expliquen fins un 51 % de la variació del nivell d’intensitat de les respostes emocionals d’aquest professorat.

Paraules clau: centres d’atenció educativa preferent, construcció social de les emocions, intensitat d’ira, professorat d’educació física, provocacions de l’alumnat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de febrer de 2009

Acceptat: 2 de març de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010