Proposta d’una classificació taxonòmica de les activitats físiques d’aventura a la natura. Marc conceptual i anàlisi dels criteris escollits

Alberto Olivera Betrán

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

5Visites

Resum

La modernitat s’ha caracteritzat per una cultura corporal fonamentada en l’esforç, la col.lectivitat, la superació i el rendiment i el seu màxim paradigma ve representat per l’esport. Amb els nous canvis naturals ideològics i tecno-económics de l’era postmoderna que donen pas a la societat postindustrial sorgeixen les activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN), que representen els nous valors socials d’acord amb la ideologia d’aquesta època: consumisme, acostament a la natura, individualisme, hedonisme o cos informacional. Davant la gran eclosió d’aquestes activitats, que s’estan adaptant i, alhora, patint un procés de selecció natural basada en l’oferta i la demanda, hi ha la necessitat d’aconseguir un marc conceptual de les AFAN, decidir una denominació que s’ajusti a les seves característiques i realitzar un intent de classificació taxonòmica basada en uns criteris determinats que les defineixen.

Paraules clau: activitats físiques d'aventura en la natura., aventura imaginaria., Postmodernitat, taxonomía (AFAN).

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995