Proposta d’un programaper a educar en valors mitjançant l’activitat física i l’esport

Pedro Jesús Jiménez Martín

Luis Javier Durán González

Idioma de l’original

Citació

Jiménez Martín, P. J., & Durán González, L. J. (2004). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Proposal for a program to educate in values through physical activity and sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 25-29.

438Visites

Resum

En aquest article volem presentar un programa d’intervenció per educar en valors mitjançant l’activitat física i l’esport fruit d’una tesi doctoral presentada l’any 2000, i perfeccionat gràcies a l’experiència que hem anat adquirint tot al llarg dels tres últims anys. El programa apareix estructurat en una seqüenciació lògica de fases d’intervenció acompanyades d’un cert nombre d’estratègies per poder desenvolupar-les.

Paraules clau: educació en valors, models d’intervenció, valors socials i esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004