Proposta d’un model d’entrenament d’esquaix a partir de paràmetres obtinguts durant la competició

Joaquín Sanchís Moysi

Juan Carlos González Rodríguez

José Antonio López Calbet

Cecilia Dorado García

Javier Chavarren Cabrero

Idioma de l’original

Citació

Sanchís Moysi, J., González Rodríguez, J. C., López Calbet, J. A., Dorado García, C., & Chavarren Cabrero, J. (1998). Proposal of a model of entertainment of sqaush from the parameters obtained during the competiton. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 43-53.

283Visites

Resum

Aquest treball tracta d’establir un marc genèric d’actuació en les activitats aquàtiques. Considerant el terme natació com a insuficient per captar tota la diversitat d’activitats existents en el medi aquàtic, es proposa una classificació múltiple d’organització en les activitats aquàtiques esportives i de les activitats aquàtiques en general: manteniment entrenament, salut, teràpia i recreació. Però, anteriorment al desenvolupament d’aquests àmbits d’actuació, apostem per un coneixement bàsic del medi aquàtic per part del nens a través dels programes d’activitats aquàtiques educatives. Aquesta proposta té el seu suport en la utilització del joc i té la seva base d’ensenyament en un model comprensiu que utilitza el joc esportiu modificat per aconseguir els seus objectius.

Paraules clau: entrenament, esquaix, freqüència cardíaca, rendiment esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998