Proposta d’un mètode per quantificar la conducta tàctica dels equips de futbol

José María Fernández Ponce

José Pino Ortega

Idioma de l’original

Citació

Fernández Ponce, J. M., & Pino Ortega, J. (2003). Proposal for a method to quantify the tactic behaviour of football teams. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 92-99.

390Visites

Resum

En aquest treball es presenten alguns mètodes estadístics per quantificar la conducta tàctica dels equips de futbol. Primer, es proposa una anàlisi de l’efectivitat d’un equip, entenent aquesta com les possibilitats d’aconseguir gol en funció d’altres variables que puguin ser influents. També es proposa un mètode per mesurar la qualitat ofensiva i defensiva dels equips, el qual ens permet de definir un criteri per a ordenar-les.

Paraules clau: anàlisi de regressió logística, llei de poisson, tàctica i estratègia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003