Promoció de la salut i prescripció d’exercici físic des de centres d’atenció primària. Justificació i disseny del Programa CAMINEM

Sebastià Mas Alòs

Gisela Galindo Ortego

Antoni Planas Anzano

Xavier Peirau Terés

Jordi Real

*Correspondència: Sebastià Mas Alòs smas@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Mas Alòs, S., Galindo Ortego, G., Planas Anzano, A., Peirau Terés, X., & Real, J. (2017). Health promotion and exercise prescription in primary health-care settings – Rationale and design of the Let’s Walk Program (CAMINEM). Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 40-57. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.04

559Visites

Resum

L’activitat física regular comporta molts beneficis per a la salut, però els aspectes tècnics i organitzatius de les interven­cions centrades en la millora d’activitat física saludable són rarament difoses. L’objectiu d’aquest treball és justificar i descriure els protocols del Programa Caminem. Aquest estudi pragmàtic de prescripció d’exercici físic des de centres d’atenció primària valora la seva aplicabilitat, una intervenció més intensiva que el mer consell sobre activitat física, basat en els principis de l’entrenament esportiu i en el marc de les cinc “as”, 5As (en anglès), de promoció de la salut. L’aplicabilitat s’hi avaluarà mitjançant el marc RE-AIM, que contempla variables a nivell individual i de centre (representativitat i abast, eficàcia o efectivitat, adopció, implementació i manteniment). Pacients amb malalties cròniques no transmissibles que visitin el seu centre d’atenció primària podran participar en el programa d’exercici aeròbic d’intensitat moderada durant 12 mesos, assessorats per especialistes en exercici físic. El Caminem podria servir com a exemple d’un programa d’exercici físic amb evidència basada en la pràctica, portat a terme en un context real, a més de poder comparar els seus resultats amb altres intervencions. L’equip interdisciplinari i els protocols detallats de la intervenció són les pedres angulars que poden servir per dur a terme aquest programa en altres contextos.

Paraules clau: activitat física, adherencia, aplicabilitat, HEPA, RE-AIM, recerca basada en la comunitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de gener de 2016

Acceptat: 29 de juliol de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2017