Programes d’exercicis físics per a subjectes obesos. Resultats obtinguts

Mario M. Soler Saavedra

Héctor Rolando Castillo

Idioma de l’original

Citació

Soler Saavedra, M. M., & Rolando Castillo, H. (1991). Programa de ejercicios físicos para sujetos obesos. Resultados obtenidos. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 99-104.

355Visites

Resum

El programa contribueix a donar resposta a la definició de criteris per a l’enfocament preventiu i terapèutic de l’obesitat. La novetat d’aquest com a part del tractament basat en tres pilars: educació nutricional, tècniques de modificació de conductes i exercicis físics, a diferència d’altres programes tradicionals on els subjectes són sotmesos a exercicis físics estàtics o utilitzant bicicletes ergomètriques dins de gimnasos i amb ingressos hospitalaris, aquest és ambulatori i se sustenta en la utilització de l’energia a expenses dels lípids de reserva mitjançant exercicis aerobis (marxa ràpida i trot) a l’aire lliure, amb un augment gradual i progressiu de les carregues físiques de treball de forma individual, on els subjectes posen en moviment grans grups musculars. El programa consta de dues fases: la primera de 18 setmanes i la segona un seguiment durant tota la vida amb talls semestrals. Després de quatre anys de treball, ha estat aplicat satisfactòriament a 124 pacients, 107 dones i 17 homes. Els resultats d’aquest programa han estat encoratjadors: han millorat les capacitats motrius i de treball físic dels pacients sense haver de lamentar cap cas de lesió o trauma osteomuscular ni rebuig psíquic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991