Programes d’activitats i esports aquàtics en funció de l’oferta d’instal·lacions a Catalunya

Manuel I. Caragol Urgellés

Idioma de l’original

Citació

Caragol Urgellés, M. I. (1990). Programas de actividades y deportes acuáticos en función de la oferta de instalaciones en Cataluña. Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 43-54.

297Visites

Resum

En quina mesura els equipaments aquàtics existents permeten l’òptim desenvolupament dels programes oferts? Fins a quin punt la manca d’equipaments específics ha condicionat negativament la possibilitat de respondre a alguns programes o activitats demandades? Les instal·lacions existents, reuneixen les condicions i responen a les expectatives tant de l’usuari com dels programes? Al marge de tots els esports i activitats desenvolupades en entorns naturals, aquestes qüestions i altres que podríem plantejar giren al voltant d’un aspecte determinant en la promoció i desenvolupament de qualsevol plantejament aquàtic. Aquesta qüestió fonamental a què ens estem referint és l’adequació de la dotació de les instal·lacions aquàtiques (piscines en tots els seus tipus) no sols en el seu nombre i distribució, sinó també en les seves característiques, que faran viable o no el desenvolupament d’uns o d’uns altres programes i activitats aquàtiques. Les expectatives i necessitats que cada sector de la població demostri derivaran en demanda de programes i, en definitiva, d’instal·lacions on desenvolupar-los.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990