Programa per a la investigació en conducta sensorial i perceptiva

Manuel de Gracia

Idioma de l’original

Citació

de Gracia Blanco, M. (1991). Programa para investigación en conducta sensorial y perceptiva. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 27-32.

341Visites

Resum

En aquest article s’exposen les característiques i aplicacions d’un programa informàtic dissenyat com un nou instrument de laboratori el qual intenta millorar les limitacions de la instrumentació clàssica. S’hi descriuen els seus principals avantatges i s’hi comenten alguns treballs experimentals realitzats per il·lustrar les seves possibilitats.

Paraules clau: instrumentació, percepció, sensació, temps de reacció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991