Presentació – Apunts 15

Alberto García-Fojeda

Idioma de l’original

Citació

García-Fojeda Herrera, A. (1989). Presentación. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 3.

322Visites

Resum

L’esport se considera com un dels fenòmens més importants del nostre temps. El seu exponent màxim és l’anomenat esport d’élite o d’alt rendiment, el qual, cada vegada més freqüentment, s’arreplega en grans esdeveniments nacionals i internacionals, i cada quatre anys té la seva culminació en els Jocs Olímpics. Els objectius d’aquest tipus d’activitat són molt amplis, encara que molts s’acosten i se centren en els guanys o en la millora dels resultats i rècords, i per a aconseguir-ho de vegades s’arriba o s’el·ludeixen els límits de la legalitat esportiva. El per què d’això, és el que pot fer-nos entrar de ple en certs aspectes, cosa que en aquest dossier s’intenta abordar des de perspectives diferents. Darrera de cada rècord o resultat es donen interessos múltiples, polítics i econòmics i això ha fet que un tipus d’activitat que en els seus inicis tenia com a lema “l’important és participar”, esdevingués “l’important és guanyar i ser el millor”. Els resultats esportius cada cop tenen menys a veure amb el terme casualitat, i cada cop s’acosten més a allò que és planificació, entrenament, detecció de talents, etc. Per tant, es pot afirmar que els resultats depenen del treball científic i sistemàtic d’aquells que es troben a l’àmbit esportiu, tant tècnics com dirigents.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989