Presentació – Apunts 13

Jaume Casamort

Idioma de l’original

Citació

Casamort i Ayats, J. (1988). Presentación. Apunts. Educación Física y Deportes, 13, 4.

424Visites

Resum

Els espais i les instal·lacions cada vegada més s’incardinen a tot allò relacionat amb l’educació física i l’esport. La dimensió i extensió del món de l’activitat física, altre temps molt més reduït i restringit, no fan possible concebir-la sense cap lligam o integració en l’espai i l’entorn on es desenvolupa.
Aquest dossier no té l’objectiu de fer classificacions més o menys extenses, ni tampoc aprofundir en aspectes de detall sinó, més aviat, donar una visió àmplia de la importància i de la influència que a tots nivells, social, recreatiu, laboral, educatiu, higiènic, etc., els temes de les instal·lacions tenen, i que per tant no poden ésser oblidats per les persones que com nosaltres ens dediquem professionalment a l’educació fisica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1988