Prescripció de programes d’entrenament abdominal. Revisió i posada al dia

Francisco J. Vera-García

Manuel Monfort Pañego

Mª Ángeles Sarti Martínez

Idioma de l’original

379Visites

Resum

L’èxit dels programes d’entrenament abdominal depèn de factors múltiples, principalment, del nombre i tipus d’exercicis utilitzats, del tipus i velocitat de contracció muscular i de la intensitat, volum i freqüència de l’entrenament. L’objectiu del nostre treball és revisar aquests factors i aportar informació per a la prescripció de programes d’entrenament abdominal. Segons els treballs existents a la literatura, cada sessió ha d’combinar tipus d’exercicis diversos: exercicis de flexió del tronc per al desenvolupament del recte de l’abdomen, exercicis de rotació i de flexió lateral per al desenvolupament dels músculs oblics i exercicis d’estabilització per millorar la funció abdominal estabilitzadora. Es recomana la utilització d’intensitats elevades (pesos, màquines de musculació, etc.) per tal de desenvolupar la força abdominal i grans volums d’entrenament (15-30 repeticions per sèrie o més) per a l’increment de la resistència. En general, es realitzen tres sessions d’entrenament setmanals en dies alterns, encara que dues sessions podrien ser suficients per al condicionament de la musculatura abdominal en individus no entrenats. 

Paraules clau: contracció muscular, exercicis, freqüència de l’entrenament, intensitat de l’entrenament, músculs abdominals, volum de l’entrenament.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005