Prescripció de l’exercici per a la salut (i II). Pèrdua de pes i condició músculo-esquelètica

Dr. Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez, F. A. (1995). Prescripción de ejercicio para la salud (y II). Pérdida de peso y condición musculoesquelética. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 83-92.

376Visites

Resum

La prescripció d’exercici i l’elaboració de programes d’activitat física per a l’entrenament i la millora de la salut en persones sanes constitueixen un aspecte cada vegada més rellevant en l’àmbit de l’educació física i la recreació. Aquest article presenta una sèrie de recomanacions basades en informació científica sòlida i consensuada per comitès d’experts. Es presenten recomanacions generals i els mètodes de prescripció d’exercici per a la pèrdua de pes, la millora de la condició músculo-esquelètica —força i resistència muscular i flexibilitat—, així com la integració en programes de millora  de la condició física general i consideracions en funció de l’edat biològica, orientats a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en persones sanes.

Paraules clau: activitat física, condició física, força, pèrdua de pes, prescripció d'exercici, resistencia, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995