Pràctica imaginada. L’entrenament ideomotor

Joan Palmi

Idioma de l’original

Citació

Palmi i Guerrero, J. (1987). Práctica imaginada. El entrenamiento ideomotor. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 26-31.

387Visites

Resum

El psicòleg de l’esport, com veiem en aquests articles, a partir dels seus coneixements de psicologia ha d’intentar aportar dades que puguin ser aplicades per l’atleta i/o entrenador al millorament de les tècniques d’entrenament i del rendiment d’aquell gràcies a una coneixença més adequada de les aptituds psicológiques en joc (Botterill, 1984). Moltes vegades és acceptada la importància d’aquests factors psicológics pels esportistes i entrenadors, però poques vegades se’n té un bon coneixement i una bona planificació. És per aixià que hem intentat en aquest escrit aproximar el lector a un conjunt de tècniques psicológiques conegudes com a entrenament imaginat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1987