Pràctica del futbol, evolució de paràmetres cineantropomètrics i diferents aspectes de la condició física en edats escolars

Javier Álvarez Medina

José Antonio Casajús Mallén

Pedro Corona Virón

Idioma de l’original

Citació

Álvarez Medina, J., Casajús Mallén, J. A., & Corona Virón, P. (2003). Football practice, evolution of the cineanthropometric parameters, and different aspects of the physical condition in school years. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 28-34.

291Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és establir una referència dels paràmetres cineantropomètrics en les diferents edats del futbolista en etapa escolar i la seva relació amb determinats components de la condició física específics d’aquest esport: velocitat de desplaçament amb pilota i sense, flexibilitat de la musculatura isquiosural, i altres d’inespecífics, com ara el desenvolupament muscular dels flexors de la mà, i comparar-los amb altres poblacions.
La mostra (n) està formada per 136 nens d’edats compreses entre els 9 i els 14 anys. Tots ells practiquen el futbol de forma federada en diferents equips de la Comunitat Autònoma d’Aragó.
Es van prendre les mides antropomètriques següents: pes, talla, plecs cutanis, perímetres i diàmetres i van realitzar els tests següents: 10×5 m amb pilota i sense, estudi dinamomètric manual i flexió anterior del tronc.
En els resultats cineantropomètrics obtinguts observem que hi ha una disminució de la suma de plecs cutanis directament proporcional a l’edat i un augment de l’IMC. No s’observa patró diferencial en la distribució de greix en les diferents edats.
Les dades dels tests ens evidencien la disminució, inversament proporcional a l’edat, de la diferència dels temps obtinguts en la realització del test 5×10 m amb pilota i sense, a més a més d’una correlació estadísticament significativa entre el desenvolupament muscular i la coordinació en la conducció d’un mòbil. Trobem necessari inculcar un hàbit de treball en flexibilitat des de les primeres edats de formació com a aspecte important en la prevenció de lesions i possiblement en la millora del rendiment.

Paraules clau: cineantropometría, edats escolars, Flexibilitat, fútbol, velocitat de desplaçament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003