Planificació de l’entrenament tècnic en la natació competitiva

Dr. Joan Solé

Alfredo Joven Pérez

Idioma de l’original

Citació

Solé, J., & Joven, A. (1997). Planification of technical training in competitive swimming. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 88-95.

 

568Visites

Resum

El present article es desenvolupa en tres parts: en primer lloc es descriu un marc teòric on s’ordenen i clarifiquen les etapes, mètodes i continguts tècnics aplicats en l’àmbit de la natació competitiva. En la segona part d’aquest treball s’estudia l’error  tècnic, s’analitzen les possibles causes i la importància en funció de les repercussions en la propulsió del model tècnic. També es presenta una proposta metodològica per a la seva correcció. En última part de l’article  es proporcionen pautes per a desenvolupar una metodologia integrada d’entrenament basada en la tècnica, presentant-se un model de planificació on es combina i integra l’entrenament i correcció de la tècnica amb el desenvolupament dels sistemes energètics específics de la natació

Paraules clau: entrenament de la tècnica, error tècnic, natació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997