Perfil del gestor públic de l’esport a la Comunitat Valenciana: Una análisis preliminar

Alfonso López López

Roberto Luna-Arocas

Idioma de l’original

Citació

López López, A., & Luna-Arocas, R. (2000). Public manager profile in sport in the Valencian community. A preliminary analysis. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 88-94.

373Visites

Resumen

La gestió esportiva és avui dia fonamental en les entitats públiques. L’increment de la demanda social, del nombre d’instal’lacions esportives ¡del desenvolupament de la legislació en matéria esportiva, comporta que els poders públics instrumentin una estructura técnica que gestioni les instal’lacions i planifiqui un programa d’activitats d’acord amb la demanda deis ciutadans. Aquesta estructura técnica, encap”alada pel gestor esportiu, es troba mancada d’uns criteris basics que estableixin el perfil ideal per a la creació d’aquest Iloc de treball amb garanties d’éxit. El paper d’aquest professlonal sera fonamental en la gestió actual i futura de la població.

Paraules clau: gestió esportiva, gestor, perfil.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000