Percepció de l’alumnat davant l’ús de metodologies actives d’ensenyament com a resposta a les demandes de l’espai europeu d’educació superior: un estudi de cas.

Begoña Learreta Ramos

Marta Montil Jiménez

Amador González Álvarez

Antonio Asensio Perales

*Correspondència: Begoña Learreta Ramos begona.learreta@uem.es

Idioma de l’original

Citació

Learreta Ramos, B., Montil Jiménez, M., González Álvarez, A., & Asensio Perale, A. (2009). Students perception about active learning methodologies as a response to the EHEA demands: a case study. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 92-98.

437Visites

Resum

A la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la UEM s’ha desenvolupat una recerca durant el curs 2005-06, orientada a transformar el curs de primer al futur enfocament ECTS, segons els plantejaments de l’espai europeu d’educació superior. Això ha suposat, entre altres coses, un canvi en la metodologia d’ensenyament del professorat, innovació que han viscut de forma compartida. La coordinació docent ha estat el centre d’aquesta investigació i ha generat nombroses actuacions col·legiades. En aquest treball es presenten, des d’una perspectiva d’investigació qualitativa, les dades aportades sobre la percepció dels estudiants davant els nous dissenys educatius desenvolupats a les aules. La utilització d’entrevistes en profunditat amb els alumnes han posat de manifest els avantatges i inconvenients que han trobat en els nous plantejaments. Les conclusions de la investigació deriven en la constatació d’un necessari canvi cultural en l’àmbit universitari, tant en l’estudiant com en el professorat.

Paraules clau: convergència europea, espai europeu d’educació superior, metodologies actives, percepció alumnat, recerca qualitativa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009