Percepció de dificultats per a la pràctica d’activitat física en noies adolescents i la seva evolució amb l’edat

Óscar Martínez-de-Quel

Emilia Fernández García

María José Camacho Miñano

*Correspondència: Óscar Martínez de Quel Pérez odequel@edu.ucm.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez de Quel Pérez, O., Fernández García, E., & Camacho Miñano, M. J. (2010). Perception of difficulties for the practice of physical activity in adolescent girls and their evolution with age. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 92-99.

455Visites

Resum

L’estudi analitza les dificultats que perceben les noies adolescents per a la pràctica de l’activitat física, quines d’aquestes dificultats s’aprecien com a més importants i de quina forma aquesta percepció evoluciona i està subjecta a canvis segons l’edat. Van participar en l’estudi 2.809 noies entre 12 i 17 anys, estudiants d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat de Madrid; la mostra és representativa d’aquesta comunitat. Els resultats reflecteixen que el nivell de dificultats percebut augmenta amb l’edat i que la barrera més important per a aquestes noies és la falta de temps. No obstant això, les adolescents no aprecien grans impediments per a la pràctica d’AF, cosa que suggereix que la problemàtica de la seva baixa participació no pot explicar-se aïlladament a partir de les dificultats percebudes. Aquestes troballes poden ser útils a l’hora de dissenyar programes de promoció de l’AF.

Paraules clau: barreres, dificultats, dones adolescents, promoció d’activitats físicoesportives.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010