Pedagogia de les conductes motrius i praxeologia motriu

Alfredo Larraz Urgelés

Idioma de l’original

Citació

Larraz Urgelés, A. (1989). Pedagogía de las conductas motrices y praxeología motriz. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 10-23.

560Visites

Resum

En el present article s’intenta exposar una visió de l’Educació Física a partir de les teories de Pierre Parlebàs. Des de la perspectiva de professor d’Educació Física escolar pretenem evidenciar aquells aspectes de la teoria d’aquest autor que tenen o poden tenir incidència en la nostra pràctica amb nens. Alguns d’aquests aspectes son reflexions teòriques i d’altres manifesten una postura envers la pràctica. L’article va des de la concepció de l’Educació Física com a pedagogia de les conductes motrius fins a la praxeologia motriu, o ciència de l’acció motriu, així com les conseqüències pedagògiques que es poden extreure d’una producció tan àmplia com la que l’autor de referència posseeix.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989