Patró de joc en handbol segons el jugador que ocupa la posició de central

José Flores-Rodríguez

M. Teresa Anguera

*Correspondència: José Flores Rodríguez josefloresrodriguez@live.com

Idioma de l’original

Citació

Flores Rodríguez, J., & Anguera, M. T. (2018). Game Pattern in Handball According to the Player who Occupies the Centre Back Position. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 110-123. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.08

489Visites

Resum

El comportament d’un equip d’handbol és resultat de les interaccions que realitzen els seus jugadors per superar el rival, tenint en compte que tots els comportaments influeixen, i alhora que està influenciats per tots els elements que es donen en l’entorn en aquest moment. La finalitat d’aquest treball és estudiar la influència que té un jugador en el joc col·lectiu, per la qual cosa es planteja com a objectiu conèixer l’influx del jugador que ocupa la posició de central en el joc de la Selecció Espanyola de masculina d’handbol. Aplicant la metodologia observacional, es va dissenyar un instrument d’observació ad hoc i es va utilitzar el programari DARTFISH 5.5. per registrar tots els atacs posicio­nals, en igualtat numèrica de 7 jugadors, pertanyents a 8 partits disputats durant el Campionat del Món Catar 2015. Les anàlisis de coordenades polars mostren diferències significatives en tots els criteris estudiats, tant en els relacionats amb el desenvolupament, com en els relacionats amb la finalització dels atacs posicionals. Els resultats demostren que el patró de joc de la selecció espanyola és diferent segons el jugador que ocupi la posició de central, confirmant que els canvis en un element del sistema n’afecten el comportament final. Les troballes oposades constitueixen una important informació que els entrenadors han de tenir en compte en els seus entrenaments i competicions, podent ser extrapolables a altres equips i esports col·lectius.

Paraules clau: anàlisi coordenades polars, comportament de l’equip, coordinació interpersonal, esport d’equip, Handbol, possibilitats d’acció.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de juny de 2017

Acceptat: 12 de gener de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018