Organització de les escoles de tennis

Roger Badía

Germán García

Georgina Maresma

J. Oriol Vega

Francesc Solanellas

Idioma de l’original

Citació

adía, R., García, G., Maresma, G., Vega, J. O., & Solanellas, F. (1996). Organización de las escuelas de tenis. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 51-62.

 

362Visites

Resum

L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer la realitat de les escoles de tennis en els vora 300 clubs de tennis de Catalunya. Una estructura tan arrelada a casa nostra mereix ser tractada analitzant la seva organització i donant unes pautes que permetin veure els canvis que s’han donat en els darrers anys. Així mateix es determinen les fases que cal tenir en compte abans d’organitzar una escola de tennis: analitzar la realitat en la qual ens trobem, determinar els objectius en base a aquesta situació, determinar el tipus d’escola amb la qual treballarem, etc. També són tractats aspectes referents a equip tècnic que compon escola i alguns dels problemes que sorgeixen en els clubs com a conseqüència de tenir aquesta escola.

Paraules clau: club, directius, escola de tennis, organització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996