Nou compromís

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2005). New commitment. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 3-4.

428Visites

Resum

Amb aquest primer número de l’any 2005 s’obre un nou procés en Apunts. Educació Física i Esports. Després de dos anys, torno novament a la revista amb el ferm propòsit de reprendre un nou compromís amb l’INEF de Catalunya, que sosté i fa possible la publicació, amb els autors, que proporcionen generosament treballs rellevants i rigorosos, amb els membres del Consell Editorial (Consell de Redacció i Consell Assessor), que amb la seva experiència i coneixement corregeixen i seleccionen els treballs més idonis per a la seva edició, i amb els lectors, que fan realitat la nostra publicació, atès que d’una banda els serveix d’aliment intel·lectual i d’una altra els estimula a aplicar-ne els continguts en pro de la millora del nostre àmbit sociocultural.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005