Neutralització i protecció ocular en l’esport

Abel Salas

Salvador Vidal

*Correspondència: Abel Salas asalas@ilooftalmologia.com

Idioma de l’original

Citació

Salas, A., & Vidal, S. (2007). Neutralization and ocular protection in the sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 44-48.

322Visites

Resum

La necessitat de correcció òptica pot ser un problema dintre de la pràctica esportiva, si no s’utilitzen els mitjans de compensació adequats per a aquesta activitat.
Tant l’ús d’ulleres correctores com de lents de contacte, ha de tenir unes característiques determinades per a ser utilitzades en les diferents disciplines esportives. Fent un balanç dels avantatges i inconvenients de cadascun i de les característiques de l’activitat a realitzar, determinarem el sistema de correcció adient en cada cas.
Cada vegada està més estès l’ús de sistemes de protecció contra els diferents tipus de traumatismes que es poden produir en l’esport. L’ús de filtres de protecció solar adequats i homologats és indispensable en esports d’exterior amb forta radiació solar (esquí, nàutica, etc.).
L’ús de protecció en els nens té una rellevància especial, per les possibles conseqüències que se’n poden derivar; la utilització d’aquest material és responsabilitat d’educadors i entrenadors.
D’altra banda, la cirurgia refractiva és la solució definitiva per a tots els defectes refractius. Es pot realitzar amb el làser excimer sobre la superfície corneal, o bé, implantant una lent intraocular.

Paraules clau: defecte refractiu, neutralització òptica, proteccions oculars.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2007