Modificació d’actituds vers l’activitat física orientada a la salut en 4t de Primària

Luis Fernando Santaella Romero

Manuel Delgado Fernández

Idioma de l’original

Citació

Santaella Romero, L. F., & Delgado Fernández, M. (2003). Attitude modifications towards physical activity oriented to 4th grade health. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 49-55.

374Visites

Resum

Sabent els beneficis que aporta la pràctica d’activitat física a la salut, l’objectiu principal dels professionals de l’Educació Física i del camp de la salut no ha de ser un altre que aconseguir un augment del nombre de practicants d’exercici físic saludable, i intentar de mantenir una adhesió positiva en aquells que ja el practiquen. Aquest estudi tracta de modificar les actituds cap a l’activitat física mitjançant un programa d’intervenció, de dos mesos i mig de durada, basat en l’AFpS (Activitat Física per a la Salut) en nens de Primària. Per al mesurament dels resultats s’ha fet servir el qüestionari CATPA (Children’s Attitudes Towards Physical Activity inventory); un cop analitzats els resultats es conclou que només s’han aconseguit canvis significatius en la dimensió actitudinal activitat física i risc, i en diversos ítems de diferents dimensions actitudinals després del programa d’intervenció.

Paraules clau: actituds, activitat física, nens, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003