Mirant endarrere: la veu del professorat d’educació física sobre la seva trajectòria professional en una escola multicultural

Gonzalo Flores Aguilar

Maria Prat Grau

Susanna Soler Prat

*Correspondència: Gonzalo Flores Aguilar gonzalo.flores@uab.cat

Idioma de l’original

Citació

Flores Aguilar, G., Prat Grau, M., & Soler Prat, S. (2015). Looking Back: the Voice of Physical Education Teachers about their Professional Career in a Multicultural School. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 88-98. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.10

529Visites

Resum

Aquest treball s’endinsa en un conjunt d’escoles amb més del 50 % d’alumnat d’origen estranger per conèixer la manera en què el professorat d’educació física, amb més de 5 anys d’experiència, percep l’evolució i el transcurs de la seva trajectòria professional en aquest context (percepcions, sentiments, actuacions, etc.). Des d’una perspectiva qualitativa, s’ha dut a terme un estudi de casos múltiple (n = 12) a la província de Barcelona. Les entrevistes semiestructurades i les observacions no participants han estat els instruments utilitzats per a l’obtenció de resultats, i per a la seva interpretació, s’ha recorregut a l’anàlisi de contingut. Entre les conclusions més rellevants cal destacar que, malgrat totes les dificultats amb què s’ha trobat el professorat participant al llarg de tota la seva trajectòria laboral, la majoria d’aquest col·lectiu posseeix una percepció bastant positiva sobre el seu estat emocional i la seva feina professional en una escola multicultural, desmitificant-se així la tradicional imatge social d’aquesta escola com a problemàtica i conflictiva per a l’alumnat i el professorat.

Paraules clau: educació física, educació intercultural, educación física, escola multicultural, professorat d’educació física, trajectòria professional.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 d'octubre de 2014

Acceptat: 27 de febrer de 2015

Publicat: 1 d'octubre de 2015