Metodologia qualitativa en l’estudi del joc tradicional

Francisco Lagardera

Pere Lavega-Burgués

Joseba Etxebeste

José Ignacio Alonso

*Correspondència: Pere Lavega plavega@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Ortega Toro, E., & Salado Tarodo, J. (2018). Design of Research Projects in Physical Activity and Sport Sciences. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 7-19. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.02

645Visites

Resum

Aquest text presenta una manera d’aplicar la metodologia qualitativa per estudiar la vivència emocional que originen diferents categories de joc motor. Aquesta proposta es contextualitza a les bases teòriques de l’educació de conductes motrius i en l’ús de mètodes mixtos. S’expliquen les tres fases d’anàlisi de contingut aplicat a comentaris de diferents grups de participants d’Espanya, Portugal, Suïssa i Brasil (universitaris, d’educació primària i secundària), obtinguts mitjançant el qüestionari validat Games and Emotion Scale (GES) i entrevistes rememorades. Aquesta línia de recerca ha permès elaborar mapes conceptuals interpretatius de la vivència emocional dels diferents tipus de jocs i alhora presentar propostes educatives per als professionals d’una educació física moderna.

Paraules clau: anàlisi de contingut, benestar, conducta motriu, praxeologia motriu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de setembre de 2017

Acceptat: 24, de gener de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018