Mètodes d’entrenament de la força per a la millora de les accions en el futbol

Javier Raya-González

Javier Sánchez-Sánchez

*Correspondència: Javier Raya González rayagonzalezjavier@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Raya González, J., & Sánchez Sánchez, J. (2018). Strength Training Methods for Improving Actions in Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 72-93. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.06

839Visites

Resum

A causa de les característiques específiques del futbol, on les accions d’alta intensitat com salts i canvis de direcció poden arribar a ser factors determinants per aconseguir l’èxit esportiu, incloure l’entrenament de força a les planificacions d’entrenament en futbol es fa imprescindible. En funció de les variables sobre les quals es vulgui incidir i del moment de la temporada, s’haurà de triar un mètode d’entrenament de la força concret, per la qual cosa el coneixement dels efectes de cadascun d’ells sembla fonamental per a l’èxit de l’entrenament, no solament pel que fa al rendiment fisicoesportiu sinó també en relació amb la prevenció de lesions. L’objectiu d’aquest treball ha estat realitzar una revisió sistemàtica que determini les característiques de mètodes d’entrenament de la força emprats en futbol i els seus efectes sobre la condició física específica del jugador.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de juny de 2017

Acceptat: 5 de decembre de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018